Dumperkjøring

Tips til deg som kjører dumper

I anleggsbransjen er det ofte flest mulig tonn per lass som teller? Det å holde hjulene i gang i størst mulig tempo med størst mulig lass er det eneste vi har i tankene. Noen ganger ser vi at overfylte dumpere farer forbi i heseblesende tempo, bare for å måtte vente for å få tømme eller vente på nytt lass.

Høres dette lurt ut? Hva om du droppet den siste skuffen? Eller om du dropper toppen på hver skuff? Når en kjører dumpere i samarbeid med flere, så er det alltid en faktor som setter farten for alle. Det kan være lastekapasiteten, det kan være dumperkapasiteten, det kan være tømmekapasiteten eller det kan rett og slett være veien.

En dumper kan sjelden kjøre forbi en annen. Derfor er det den dumperen som kjører saktest som setter farten for alle. En dumper som står mye på tomgang produserer lite og koster penger. Målet må være å kjøre flest mulig tonn over lang tid med minst slitasje på føreren, lavest forbruk av drivstoff, lengst levetid på dekk og med færrest reparasjoner. Sett spørsmålstegn ved det som er opplest og vedtatt!

Her er noen tips:

  • Litt mindre topp på skuffen vil gi raskere syklustid for graveren: Det går raskere å fylle og løfte skuffen.
  •  Raskere syklus for graveren vil gi raskere lessetid for hver dumper
  •  Raskere fylling av hver dumper vil gi mindre ventetid
  • Avpasset lass vil gi dumperen raskere syklus.
  • Mindre topp på lasset vil redusere risikoen for at noe faller av. Steiner i veien kan redusere hastighetensenere og forårsake kutt i dekkene samtståtid i forbindelse med punktering.
  • Jevnt og avpasset tempo for å unngå venting(i stedet for raskest mulig) vil gi mindre slitasje påføreren, lavere drivstofforbruk, færre reparasjoner,mindre dekkslitasje og lengre levetid fordumperen.
  • Færre reparasjoner og skader vil gi større tilgjengelighet og dermed økt produksjon på sikt.

Dersom du avpasser lass og hastigheter med helheten for øye, vil du se at produksjonen går opp. Og uansett vil kostnaden gå ned. Stadig flere bransjer ser at kvinner klarer jobben bedre. Erfaring fra drosjenæringen i Oslo er at lønnsomheten med kvinnlige sjåfører er bedre: færre bulker, færre reparasjoner og lavere drivstofforbruk. Er du en av de som kjører som en villmann så er det kanskje på tide at du kommer i kontakt med dine myke verdier og begynner å kjøre med innsiden av hodet?

Vil du vite mer om våre rammestyrte dumpere fra Bell eller vårt utvalg av tipptrucker fra Hitachi?

Ta kontakt med din lokale maskinselger idag.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search