oljeogfilter

Olje og filter, den billigste forsikringen du kan få!

Nye anleggsmaskiner har lengre intervaller for skifting av olje og filter – da blir det enda viktigere å skifte når tiden er inne. Går maskinen doble skift skal motoroljen kanskje byttes så ofte som annen hver måned. Oppgaven til olje er smøring, kjøling og rensing.

I tillegg har hydraulikkoljen oppgaven med å overføre energi: Dette gjør at oljen blir utsatt for store belastninger. Molekylstrukturen i oljen blir til slutt brutt ned. Bytter du olje når vi sier du skal, er du trygg. De gangene jeg kan huske at pumper og oljemotorer har havarert før de er utslitt, skyldes det som regel at olje eller filtre ikke har vært skiftet når de skulle – eller de har gått tom for olje.

Olje:
Oljeanalyse er en ekstra sikkerhet – du må likevel skifte olje på de fastsatte intervallene. Oljeanalyse vil gi deg et forvarsel. Spon, partikler, vann og annen forurensing betyr at noe er galt. Da kan du reparere skaden før du får driftsstans. Selv om oljeanalysen sier at oljen er OK må du skifte når du skal – og magiske tilsetninger for å øke skiftintervallene har jeg dårlig erfaring med og liten tro på!

Filter:
Hitachi er nøye med at hydraulikkfiltrene er av “Full flow” typen, siden all oljen skal filtreres. Etter hvert som filteret gjør jobben sin, vil det gradvis tilstoppes og oljegjennomstrømmingen hindres. Tilstoppingen er ubetydelig når du følger våre anvisninger for skifting, men skjer raskt når kapasitetsgrensen for filteret nærmer seg – filteret “kaker seg”. Kombinerer du for lange oljeskiftintervaller med feil oljefilter kan katastrofen plutselig skje: Oljestrømmen til hydraulikkpumpa blir hindret og havariet er et faktum. Skift olje og filter, så slipper du å oppleve et unødvendig og kostbart havari!skal rense oljen for urenheter – uten å hindre oljegjennomstrømmingen.Og husk på pustefilteret.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search