De nye hjullasterne fra Hitachi er på vei ut til kunder.

“Vi har allerede meget gode erfaringer med hjullastere fra Hitachi. I disse dager er de første lasterne fra den nye serie 5 på norsk jord og vi i teknisk avdeling ser frem til å få dem ut til kundene.

De nye serie 5 hjullasterne kommer nå med nye og bedrede førerhytter. Utviklingen har først og fremst basert seg på å forbedre sjåførens hverdag ytterligere. Med større benplass, bedre air-condition anlegg, bedre sikt og lavere støynivå vil sjåførene virkelig trives.

Lasterne er dessuten konstruert for at vedlikehold og serviceprosedyrer skal skje enkelt og raskt slik at man får mer tid til å produsere og færre driftsstans.

Laste- og graveytelsene på hjullasterne er forbedret. De har en imponerende kjørehastighet og et allerede lavt dieselforbruk har blitt enda lavere. Ny og avansert hydraulikk og nytt girsystem som har ført til 10 % lavere dieselforbruk og høyere kapasitet.

De nye hjullasterne vil kort sagt gi positive opplevelser både for sjåfører og eiere.”

Espen Olsen,
teknisk sjef hos Nasta AS.

Brosjyrene til de nye serie 5 hjullasterne finner du her »

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search