mye-a-spare-pa-god-maskinkultur

Mye å spare på god maskinkultur

De fleste maskinførere passer godt på maskinen. Ja, noen har nærmest et lidenskapelig forhold til sitt verktøy og behandler maskinen deretter. Dette viser seg å gi svært høy rente. “God maskinkultur vil spare maskineieren for mange 1000-lapper”, sier Knut Gaarde, leder for teknisk avdeling hos Nasta AS.

I Nastainterne kretser kalles Knut Gaarde for «Dr. Gaarde». Dette fordi han er usedvanlig godt oppdatert hva gjelder nye og eldre Bell og Hitachi og deres indre og ytre liv. Knut holder et 10-talls kurs årlig der han tar for seg maskinførerne og hva de bør være oppmerksomme på for å minimere reparasjons- og vedlikeholdskostnadene.

Først og fremst må instruksjonsboken leses fra A til Å og senere være lett tilgjengelig. Det å venne seg til å behandle en maskin riktig vil bety mye for drivstofføkonomien. Et eksempel på dette er dekkvedlikehold. La oss si at et gjennomsnittsdekk til en stor hjullaster koster om lag kr. 50.000,- i innkjøp. Levetiden vil bli kraftig redusert med galt lufttrykk, og at en levetid på +/- 30-40 prosent vil bety mye for inntjeningen er lett å tenke seg. I tillegg har dekktrykket mye å si for maskinens drivstofforbruk. “Det er derfor viktig for en maskinfører å følge med på dekktrykket for god drifs- økonomi”, poengterer Gaarde.

Han mener det er helt avgjørende at operatørene setter seg grundig inn i maskinens funksjonsmønster, og følger årvåkent med på hvordan maskinen oppfører seg.

Det er viktig å skille mellom det daglige ansvaret som hviler på maskinføreren, og det ansvaret maskineieren har. Før maskinen startes opp bør sjåføren gå rundt maskinen for å avdekke uregelmessigheter, slik som oljelekkasje. Sprekker i konstruksjonen kan også oppdages ved slik befaring. Eller løse bolter og andre unormaliteter. Oppdages sprekker tidlig unngår en kostbare reparasjoner. “Så må maskineieren selvfølgelig følge opp de større servicene”, legger Gaarde til. «Doktoren» sammenligner en maskinmotor med et menneske: “Det nytter ikke å sitte i go`stolen, knyte på seg joggeskoa, gå ut og begynne å bråløpe. Kroppen trenger oppvarming, og å roe sakte ned etter ei hard økt. Slik er det med en maskin også. Man må ha følelse for hvordan den fungerer”.

 

Artikkelen er skrevet av Teknisk Sjef Knut Gaarde.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search