Zircular – sirkulærøkonomi hos Nasta

Sirkulær økonomi er en økonomisk modell som tar sikte på å redusere avfall og utnytte ressursene mer effektivt ved å designe produkter og prosesser for gjenbruk. Målet er å opprettholde produktiviteten og økonomisk vekst, samtidig som det reduserer miljøbelastningen og økser sosial bærekraft. Dette kan gjøres ved å øke gjenbruk, reparasjon, deleøkonomi samt å resirkulere produkter og råvarer. Så, hva gjør vi i Nasta for å støtte under dette i praksis?

Våre leverandører har fokus på å levere produkter med eksepsjonell høy kvalitet, som sikrer at våre kunder får et produkt som varer og presterer lenge. Vi i Nasta har dessuten lange tradisjoner med vedlikehold av maskiner for å sørge for lengst mulig levetid på hver enkelt maskin.

Men enkelte ganger kan det også være nødvendig å nullstille maskiner for videre drift. Dette har vi gjort i lengre tid, spesielt innen maritim sektor. En slik nullstilling har vi valgt å brande med vårt varemerke Zircular. En Zircular maskin er en maskin som i utgangspunktet er klar for utskiftning, men som ved en komplett overhaling ved våre verksteder, får nytt liv og kan prestere i mange år fremover.

Richard Foldvik, vår verksmester i Larvik, har lang erfaring med nullstilling av båtmaskiner: «Her i Larvik har vi alle forutsetninger for å kunne såkalt «nullstille» en maskin. Lokalt har vi sveisere, lakkerere, klargjørere, tekniskpersonal og mange mekanikere som til sammen har hundrevis av års erfaring med anleggsmaskiner.

Ved større prosjekter som for eksempel båtmaskiner, har vi et godt samarbeid med Larvik Havn, som gjør prosessen med selve onboardingen enklere. Kundene er svært fornøyde, og tilbakemeldingene er alltid gode. Den siste maskinen vi leverte til Hagland Shipping har nå gått i 2 år uten problemer. Målet er at man skal kunne klare å kjøre bortimot det samme timeantallet en gang til. Båtmaskiner er jo spesielt utsatt for hard bruk og tøft miljø, og derfor er det et klart kvalitetstegn at vi har fått levere båtmaskiner i så mange år allerede».

Noe av det som gjøres ved en nullstilling av maskiner hos Nasta er:

  • Maskinen demonteres
  • Alt av deler sandblåses og lakkeres
  • Overhaling av motor, pumper, sentral, sylindere og alle store komponenter
  • Alt av slanger blir byttet ut
  • Basemaskinen sandblåses og lakkeres
  • Førerhuset og deksler byttes ut

HMS-ansvarlig Nils Olav Haukaas er svært engasjert i konseptet Zircular. Hans store engasjement hos Nasta har vært innen utslippsfrie maskiner og utvikling av disse: «Sirkulær økonomi krever jo at man skal bruke ressurser på en mer kostnadseffektiv måte. Både for å få dem til å vare lenger og for å bruke mindre ressurser underveis. Hos Nasta jobber vi med dette på ganske mange områder. Servicekontrakter er et hjelpemiddel blant annet. Det øker levetiden på maskinen og gjør at maskinen yter mer over lang tid.

Ellers er jo også maskinutleie en viktig bidragsgiver til sirkulær økonomi. Ofte trenger man jo maskiner i kortere perioder og da kan man leie maskinen i stedet for å ha en enkelt maskin stående. Nasta Utleie AS kan hjelpe deg med å finne de rette løsningene dette. Hovedfokuset vårt i Nasta er likevel hvordan vi kan få en maskin til å vare lenger. Vårt Zircular konsept går derfor ut på å bygge om utdaterte maskiner til «nye»».

En av våre kunder på maritime maskiner, Arriva Shipping, har sett verdien av å nullstille maskiner på denne måten. Nylig byttet de ut sin ZX870LCH-3 med en Zircular maskin hos Nasta.

Følg oss i sosiale medier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search