Gravemaskiner med to-delt bom

Gravemaskiner med to-delt bom.

Hitachi leverer maskiner under 13 tonn med monobom, men også med to-delt bom som alternativ. Her er det den såkalte “kongebolt” som gjelder.

Våre hjulgravere leveres også med to-delt bom som alternativ – men da sentermontert.

Etter økende etterspørsel etter sentermontert to-delt bom har Nasta Spesialproduksjon nå god erfaring med å bygge om våre populære åttetonnere til to-delt bom. Ved å ha en sentermontert to-delt bom opprettholder man stabiliteten til maskinen 100 %. Løftekapasiteten blir dermed heller ikke berørt.

Blant våre kunder på ombygde åttetonnere med sentermontert todelt bom er det mange som retter seg mot jernbane og tunnel. Behovet for en maskin som er smal nok til å kunne arbeide på svært begrenset plass er avgjørende for deres valg. Det er som regel svært liten plass å gå på inne i tunnel eller langs en jernbaneskinne. Med en ombygget gravemaskin med sentermontert todeltbom fra Nasta Spesialproduksjon reduseres maskinstørrelsen – og maskinfører får litt mer fleksibilitet i arbeidet.

Referansekunder:

Sporveien – Jernbanemaskin (https://www.sporveien.com/inter/omktp?p_document_id=34274)

Railcom – Jernbanemaskin (http://www.railcom.as)

Boreal Transport Midt-Norge AS– Jernbanemaskin (www.boreal.no) (Leveres vår 2016)

Titania – lastemaskin inne i fjellet (www.titania.no)

John Rowbotham– i England

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search