utslippsfri anleggsmaskin

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Utslippsfrie elektriske anleggsmaskiner – nye muligheter – nye utfordringer.

En rapport nylig utgitt av DNV-GL konkluder med at strømproduksjonen i Norge allerede er fornybar, og at elektrifisering av fossil energibruk derfor vil være en viktig strategi for at Norge skal nå sine klimamål.

Kanskje like viktig er at det slås fast at løsningene for å få til en økt elektrifisering av transport og industri både er velkjente og rimeligere enn mange skulle tro («Strømnettet i et fullelektrisk Norge, DNV-GL).

Vil du være med på å forske frem løsninger for utslippsfrie, elektrifiserte bygge- og anleggsplasser?

Sammen med kunder, byggherrer, kommuner, partnere, leverandører, forskningspartnere og interesseorganisasjoner har Nasta vært med på å forske frem nye utslippsfrie, elektriske gravemaskiner.  Bruken av disse maskinene er helt nytt for alle – det er mange praktiske utfordringer, men ikke verre enn at de kan planlegges for.  For hver jobb må det legges til rette for leveranse av elektrisitet fra første dag, jobbstedene må legges til rette for at det blir mer kabler og personell må få opplæring i sikker omgang med elektrisk utstyr (FSE-kurs).  Et godt samarbeid med nettselskapet fra første stund er en god start.

På den annen side har full-elektriske bygge og anleggsplasser mange fordeler: mindre støy, bedre luftkvalitet, mindre vibrasjoner, ingen risiko for utslipp av drivstoff eller motorolje.

Nasta Utleie har bistått i å gjøre utslippsfrie maskiner tilgjengelig, med støtte fra Enova.  Ta kontakt med Nasta Utleie, Nasta Spesialproduksjon eller din lokale Nasta selger for å finne ut mer om elektriske maskiner.  Bli med på å forske frem løsninger for utslippsfrie, elektrifiserte bygge- og anleggsplasser – som de første i verden.

Vi er stolte over å kunne presentere noen av de forskningsprosjektene Nasta er med på:

Verdens største elektriske beltegraver for byggeplass.

På Biri omsorgssenter i Gjøvik kommune har en 38 tonns elektrisk beltegraver: ZERON ZE350LC vært i arbeid.  Vi tror den er verdens største elektriske gravemaskinen som er benyttet på en byggeplass og som er beregnet på å kunne flyttes fra byggeplass til byggeplass.  Og – på tross av mange dystre spådommer: kabelen er like fin og reservekabelen er ubrukt.  I det hele tatt har maskinen gått problemfritt på sitt første prosjekt.

Lær mer om prosjektet og maskinen her:

Hvordan fungerer ZE350LC på byggeplass?

ZE350LC (English version) 

ZE350LC (German version)

Lær mer om prosjektet på Gjøvik kommune sine hjemmesider

Betonmast beskriver prosjektet som prosjektleder

Verdens første utslippsfrie byggeplass.

Oslo kommune er en pådriver for utslippsfrie løsninger, også på byens byggeplasser.  Da passer det at verdens første utslippsfrie byggeplass startet opp det året Oslo feirer utnevnelsen Europeisk miljøhovedstad 2019.

På byggeplassen i Olav Vs gate og Klingenberggaten i Oslo går en prototype av den elektriske 8-tonneren ZERON ZE85.  Her er den sammen med en 17,5 tonns ZERON ZE160LC elektrisk gravemaskin – den første som fullt ut benytter strømstyringssystemet «PeakShaver+» – en unik måte å styre strøm på som gjør at store elektriske maskiner klarer seg med strømmen som skal til for å drive en maskin som er halvparten så stor.

Lær mer om prosjektet og maskinene her:

ZERON ZE85US-6 Norsk

ZERON ZE160LC-6 Norsk

ZERON ZE85US-6 English

ZERON ZE160US-6 English

KlimaOslo forteller om prosjektet med Olav Vs gate

Informasjon om byggeprosjektet fra Oslo Kommune

Oslo kommune har bestemt at alle deres byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025.  Siden det er leveringstid på anleggsmaskiner vil dette i praksis bety at alle de som ønsker å levere masseforflytningstjenester til Oslo kommune må begynne å bestille utslippsfrie maskiner allerede nå.

KlimaOslo – Gravemaskin med kabel kan bli et vanlig syn i Oslo.

Forskningsprosjektet «Zero Emission Digger»

Høsten 2019 ble en maskin tilpasset byggeplass satt til oppgaver for Oslo Omsorgsbygg for entreprenøren Skanska. Vi gleder oss til å vise hele resultatet av forskningsprosjektet – både den unike teknologien «PeakShaver+» og de smarte løsningene for håndtering av strøm på byggeplass –   begge resultater av forskningsprosjektet «Zero Emission Digger». Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Omsorgsbygg, Bellona, DIFI, Skanska, Sintef og Nasta, med finansiell og faglig støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ENOVA

Tidligere har ZE85US-6 deltatt ved rivestarten av Oslos nye storbylegevakt. Her var det byrådsleder Raymond Johansen som satt bak spakene. Hvordan denne rivningen utartet seg kan du se her.

Utslippsfri gjenvinning – fra avfall til resurs

Sammen med gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells har Nasta jobbet med å utvikle utslippfrie maskiner for deres virksomhet med transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private.  Alt avfall behandles som en resurs som skal videreforedles og maskinene arbeider innendørs.  Høyt tempo, høye krav til tilgjengelighet, strenge krav til arbeidsmiljø og sikkerhet – alt må stemme.

Lær mer om prosjektet og maskinene her:

ZERON ZE160LC-6 Norsk

Vil du vite mer om utslippsfrie anleggsmaskiner?

Se presentasjonen fra Nasta Spesialproduksjon om prosjekt Zeron ZE350LC. Lær mer om hva Nasta spesialproduksjon produserer, idag og i fremtiden!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search