ze85

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Helt på tampen av 2017 ble det offentliggjort at ni prosjekter ledet av næringslivet vil bli støttet med totalt 117 millioner kroner til å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land. Støtten gis gjennom PILOT-E, den felles finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Ett av prosjektene er et samarbeidsprosjekt ledet av Nasta AS ved avdelingen Nasta Spesialproduksjon (NSP). Sammen med utvalgte partnere skal Nasta AS utvikle utslippsfrie løsninger for gravemaskiner. Målet er å lage en stor anleggsmaskin – en gravemaskin på 30 tonn – som ikke slipper ut noe luftforurensing. Det betyr at den må være elektrisk. Leder for avdelingen pesialkonstruksjon Jan Ivar Ibsen, har sammen med HMS-ansvarlig Nils Olav Haukaas stått i spissen for prosjektet. Bakgrunnen er et sterkt ønske om å utvikle miljøvennlige maskiner, samt krav og fokus fra myndigheter og kunder. Prosessen PILOT-E prosjektet har vært spennende, og det var en lettet gjeng hos Nasta som mottok nyheten: «Ja, dette var veldig moro! Utslippsfrie anleggsmaskiner er ikke akkurat hyllevare – de må lages, og til dels finnes opp. Nasta Spesialproduksjon har fått mange forespørsler på utslippsfrie anleggsmaskiner, og vi har derfor valgt å hive oss rundt for og utvikle dette!», sier Haukaas. Prosjektmålet er å lage en utslippsfri gravemaskin på 30 tonn. Maskinen skal blant annet kunne fungere på byggeplasser i Oslo. Dette er utfordrende i seg selv, da det ikke er mange mega-watt med ledig strømkapasitet på byggeplasser i etablerte og tettbygde strøk. Derfor må gruppen tenke utradisjonelt og kreativt om målet om å ha en prototype klar i første halvår 2019 skal nåes. Før Pilot-E prosjektet så dagens lys var Nasta allerede i gang med en annen type elektrisk graver: Hitachi ZX160LC-6 som Nasta SpesialProduksjon konverterer til elektrisk drift. Dieselmotor og dieseltank er fjernet, mens elektrisk motor og batteripakke er satt inn. Maskinen er beregnet for hoveddrift med strøm fra nettet med tilkoblet kabel + et batteri som gjør at den også kan kjøre en kort periode uten nettstrøm. El.- motor, omformere og batteri er vannavkjølte. Alle andre funksjoner på maskinen fungerer som originalt. Maskinen har kabeltilkobling på overvogn (etter kundens ønske), men kan også leveres med kabeltilkobling på undervogn. «Vi vil også kunne gjøre tilsvarende el-konverteringer på andre Hitachimodeller, nye og brukte i fremtiden» Denne maskinen er den første av en pakke på fem like maskiner som skal gå på Ragns Sells avdelinger rundt om i landet. Dette er maskiner som er 100 % Nasta-ombygget og vi ønsker derfor å gi de utslippsfrie maskinene vårt eget merkenavn. Den første maskinen fra Nasta til RagnSells ble da også den første som tok navnet ZERΩN – kort oppsummert; ZERO by Nasta. En kan i dag tenke seg flere løsninger av utslippsfrie anleggsmaskiner. Energikilder kan være strøm, batteri eller brenselscelle, eller en kombinasjon av disse. Hva som vil lønne seg er avhengig av bruksområde, maskinstørrelse, type arbeid og så videre. Vi i Nasta er stolte av å lede utviklingen av utslippsfrie maskiner i Norge. Når Hitachi og Nasta SpesialProduksjon samler kunnskapen så ser vi at løsningene blir veldig gode.

Vårt felles mål er at kunder som kjøper Hitachi (og nå ZERΩN) skal forbli hestehodet foran sine konkurrenter.

VI gleder oss til fremtiden!

Vil du vite mer om utslippsfrie anleggsmaskiner?

Vår HMS-konsulent Nils Olav Haukaas gir deg en presentasjon av prosjekt Zeron. Lær mer om hva Nasta spesialproduksjon produserer, idag og i fremtiden!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Begynn å skrive og press Enter for å søke