Renseanlegg for anleggsmaskiner

Renseanlegg for anleggsmaskiner – Maskiner med redusert utslipp!

Ved særskilte oppgaver (som ved arbeid i underjordiske gruver, tuneller, eller i urbane strøk) vil det være behov for maskiner som slipper ut minimale mengder helseskadelige gasser og støv-partikler.

Nasta har lang erfaring med å ettermontere renseanlegg på anleggsmaskiner som utfører spesielle oppgaver. Våre første prosjekter var i samarbeid med kundens bedriftshelsetjeneste.

Renseanlegg for anleggsmaskiner som monteres er fra ledende teknologileverandører og monteres etter definerte retningslinjer. Partikkel-filtre montert av Nasta har en dokumentert reduksjonseffekt på 98% (eller bedre), også for de minste partiklene – her benytter vi målemetoder som teller partikler. Utstyret har et system for elektronisk overvåking og kontroll. I områder hvor det kreves tiltak for forbedret luftkvalitet vil ettermontering av partikkelfilter kunne gi større utslippsreduksjoner for eksisterende maskiner enn ved å bytte til nye maskiner.

98% reduksjonseffekt

Mindre gasser & støv-partikler

Elektronisk overvåking

Ta kontakt med din lokale maskinselger for mer informasjon eller se noen av våre tilbud på Anleggshuset.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search