Tunnelmaskiner fra Nasta

Tunnelmaskiner

Nasta spesialproduksjon har levert en rekke maskiner for bruk i tunnel. Enkelte tunnelmaskiner kommer også som standard fra Hitachi.

I tillegg leverer vi renseanlegg for anleggsmaskiner som jobber i underjordiske gruver og tuneller. Dette ettermonteres slik at maskinen slipper ut svært lave mengder med helseskadelige gasser og støv-partikler.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search