Nasta tilbyr rammestyrte dumpere fra Bell Equipment, samt tipptrucker fra Hitachi. Her finner du nyttige tips og råd til deg som dumper og tipptruckfører. Vær oppmerksom på at det meste av informasjonen er basert på nyere maskiner. Det kan være at deler av informasjonen ikke gjelder din maskin. Noe av informasjonen gjelder dessuten kun enkelte av modellene.

Tips til effektiv dumperkjøring

I anleggsbransjen er det ofte flest mulig tonn per lass som teller? Det å holde hjulene i gang i størst mulig tempo med størst mulig lass er det eneste vi har i tankene. Noen ganger ser vi at overfylte dumpere farer forbi i heseblesende tempo, bare for å måtte vente for å få tømme eller vente på nytt lass.

Høres dette lurt ut? Hva om du droppet den siste skuffen? Eller om du dropper toppen på hver skuff? Når en kjører dumpere i samarbeid med flere, så er det alltid en faktor som setter farten for alle. Det kan være lastekapasiteten, det kan være dumperkapasiteten, det kan være tømmekapasiteten eller det kan rett og slett være veien.

En dumper kan sjelden kjøre forbi en annen. Derfor er det den dumperen som kjører saktest som setter farten for alle. En dumper som står mye på tomgang produserer lite og koster penger. Målet må være å kjøre flest mulig tonn over lang tid med minst slitasje på føreren, lavest forbruk av drivstoff, lengst levetid på dekk og med færrest reparasjoner. Sett spørsmålstegn ved det som er opplest og vedtatt!

Huskeregler

  • Litt mindre topp på skuffen vil gi raskere syklustid for graveren: Det går raskere å fylle og løfte skuffen.
  • Raskere syklus for graveren vil gi raskere lossetid for hver dumper
  • Raskere fylling av hver dumper vil gi mindre ventetid
  • Avpasset lass vil gi dumperen raskere syklus.
  • Mindre topp på lasset vil redusere risikoen for at noe faller av. Steiner i veien kan redusere hastigheten senere og forårsake kutt i dekkene samt ståtid i forbindelse med punktering.
  • Jevnt og avpasset tempo for å unngå venting (i stedet for raskest mulig) vil gi mindre slitasje på føreren, lavere drivstofforbruk, færre reparasjoner,mindre dekkslitasje og lengre levetid for dumperen.
  • Færre reparasjoner og skader vil gi større tilgjengelighet og dermed økt produksjon på sikt.
  • Dersom du avpasser lass og hastigheter med helheten for øye, vil du se at produksjonen går opp. Og uansett vil kostnaden gå ned. Og da vil nok arbeidsgiveren din bli meget fornøyd!

HMS tiltak for deg som kjører dumper

SOLFILM
Solfilm på rute som er nødutgang er ikke tillatt. Godkjennes dersom det er montert med klaring rundt rammen/list. Klistremerker og solfilm skal IKKE hindre sikt!

RØMNINGSVEIER
Rømningsveier i maskinen skal alltid markeres og det skal alltid være to rømningsveier!

VIBRASJONER
Tiltaksgrense og en absolutt grense for vibrasjoner er satt av arbeidstilsynet. Husk at kraftig vibrering kan være svært skadelig for kroppen din på lang sikt. Vibrasjoner kan påvirkes av en rekke forhold som:

  • Feil på fjæring i setet – ofte på grunn av feil innstilt sete -still høyden mekanisk og fjæringen (luft eller mekanisk) i forhold til egen vekt ( avhenger av hvilken serie/type maskin du kjører).
  • Ting som lagres i førerhuset som hindrer bevegelse i setet – pass på at ting er festet godt og ikke ligger i veien for mobiliteten til førersetet.

Husk at du alltid skal sette det godt inn i informasjonen om maskinen i brukerhåndbøkene til hver enkelt maskin.

Finner du ikke din modell?

Vi jobber med å lage nye filmer. Foreløpig har vi dessverre ikke opplæringsfilmer på alle modeller.

Men ta en titt på filmen over og se om du finner svar på spørsmålet du hadde, eller eventuelt sjekk innom oss litt senere.

Har du spørsmål som haster – ta kontakt med vårt kundesenter på 33 13 26 00

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search