Hammer

msb-ms520h

Bruk av pigghammer på graver

Nedenfor kan du følge råd fra vår teknisk sjef Espen Olsen på hva det lønner seg å følge med på ved bruk av hammer på din maskin.

1.
Bruk ikke hammeren lenger enn 15 sekunder kontinuerlig. Hammeren trenger å kjøles i noen sekunder mellom hver gang den tennes. Da unngår du varmegang på hydraulikk og spett. Husk å bruk andre funksjoner enn bare hammer for å få kjøling.

2.
Gasshammere må etterfylles regelmessig cirka en gang i uken. Eller ved oppstart, hvis hammeren ikke er brukt på en stund.

3.
Husk at maskinens stabilitet reduseres fordi knusehammeren er tyngre enn grabben. Ved hammerbruk er dermed maskinen mer tilbøyelig for å velte.

4.
Husk at sannsynligheten for flygende gjenstander er høyere ved bruk av hammer – ta forhåndsregler for å hindre ulykker.

5.
Avbryt jobben dersom hammerens hydraulikkslanger hopper unormalt. Kontakt forhandler dersom dette skjer. Kan være endring i akkumulatortrykk eller skade på den.

6.
Plasser knusehammeren slik at meiselen (aksen) er plassert og treffer loddrett ned på gjenstanden. Pigg med andre ord i 90 grader i forhold til underlaget.

7.
Det må ikke bankes med noen av sylinderne i ende stilling.

8.
Det må alltid være olje på begge sider av stempelet i sylindrene for at hydraulikken skal kunne absorbere sjokkene.

9.
Når det byttes spett/meisel på MSB hammere er det viktig å sjekke tilstanden på låsekilene. De må ikke snus. Låsekilene må stå den samme veien som de har stått, slik at anleggsflaten mot fronten ikke blir redusert. Det vil si at den slitte siden skal stå mot spettet/meiselen. Dette er viktig for å unngå skader på frontstykket.

10.
Ikke bryt med spettet – da kan spettet bryte eller det sliter på foringene.

11.
Fra MS 500 og oppover er hammerne utstyrt med tilleggsmøring. Den smører ved hjelp av ristingen på hammeren. Det skal renne fett rundt spett og kiler. Gjør det ikke det må det smøres manuelt på smørenipler nede på hammeren. Det finnes en mengde justering på smøreapparatet. Ved å skru skruen utover øker det mengden. Fettet som benyttes på hammeren er vanlig universalt EP 2 fett. Ved manuell smøring skal spettet være presset inn.

12.

GENERELLE PUNKTER FOR KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV HAMMERE

 • Kontroller hammeren for lekkasjer.
 • Kontroll av sidebolter.
 • Kontroll av slakk mellom forringer og spett.
 • Kontroller lengden/slitasjen på spett.
 • Kontroller kiler NB! Må ikke snus.
 • Kontroller at det er klem på hammeren, mellom hammer og hammerbrakett.
 • Ved å slå med noe av metall inn på de merkede punktene, kan man høre om det er klang i sideboltene. Det skal lage en gjenklang. Alle boltene skal ha lik lyd. Er det ikke lik lyd er det ikke strekk på bolten. Det kan forårsake et havari.
 • Anbefalt service intervall er hver 600 hammer timer eller en gang i året.
 • Maskiner som går mye med hammer bør halvere skifteintervall på hydraulikkolje.


SERVICE PÅ HAMMERE INKLUDERER

 • Demontering.
 • Rengjøring og kontroll deler.
 • Bytte tetninger.
 • Bytte membran (NB ikke på Saga hammere).
 • Montering.
 • Fylle gass.

Eventuelle reparasjoner som er utenfor normal service kommer i tillegg. Eksempel på det er: Sidebolter, foringer, spett og stempel / sylinder.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search