Skuffe

valg-av-skuff

SKUFFE
Hva bør du velge?
Det er like mange meninger om skuffer som det er entreprenører.

«Det er skuffen som gjør jobben!» Det er melodien hos de fleste norske entreprenører. Men der slutter også enigheten. Det er like mange meninger om skuffer som det er entreprenører! Skuffen er ofte også årsaken til at jobben blir vanskelig og gravemaskinen lite effektiv!

I Norge skal det være store og tunge skuffer. Stein sliter bort dyre gram av tenner, holdere og slitestål i et forrykende tempo. Vi graver bokstavelig talt så gnistrene fyker! Ofte sveiser vi på enda mer stål så fort skuffen blir levert. La det være! Fingrene av fatet! «En god skuff skal vare lenge – gjerne hele levetiden til maskinen.» Feil igjen! For å lage en skuff som holder så lenge må den være så stor og tung, og tenner og holdere så store at mye av maskinens kapasitet går med bare til å løfte skuffen. Skuffen blir vanskelig å fylle og treg å jobbe med. For å fylle skuffen kommer kjøreren til å «bikke» skuffen full, i stedet for å bruke fronten og tennene til å få tak i massen. Som et resultat blir hele skuffen slitt – også bakpå «helen», i stedet for bare i fronten. Resultatet blir dyre regninger med komplisert sveising på skuffen – i stedet for regelmessig og planlagt vedlikehold av fronten. Og etter en tid bør du bytte hele skuffen. «Ja, men maskinen klarer jo den store skuffen.» Selvsagt gjør den det! Hydraulikksystemet og pumpestyringen gjør at du ikke engang merker at maskinen er overbelastet. Ikke før du stiller med stoppeklokke vil du oppdage om maskinen er riktig belastet.

En Hitachi bakgraver skal ha en syklus på 15 til 18 sekunder i lasting med 90 grader sving. Da sier det seg selv at noen sekunder bortkastet til å plundre med å fylle skuffen fort blir til 10 – 20 prosent i tapt produksjon. Gjør dette regnestykket: Ta de inntektene du hadde i fjor – gang med 1,2. Ta de kostnadene du hadde til diesel og skuffevedlikehold – reduser dem med for eksempel 10%.

Spør deg selv – er dette et regnestykke din arbeidsgiver liker tror du?

  • Kontroller alltid at skuffen og annet utstyr/redskap sitter som det skal ved redskapsbytte. Bommer HK kilen kan redskapen falle av under bruk.
  • Husk at bruk av rotortilt tilsvarer omtrent prisen på service på maskinen. Dersom du ikke trenger tilt så kan det kanskje lønne seg rent økonomisk å ta den av.

Feiljustering av tilt kan fordoble dieselforbruket ditt. Vær derfor obs på at maskinen din fungerer optimalt – slik at maskinen din bruker minimalt!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search