Finansiering

Ønsker du tilbud på finansiering av dine maskiner?
Nasta finans hjelper deg med finansiering av anleggsmaskinene dine!

I samarbeide med Nordea Finans tilbyr Nasta finansieringsløsningen “Nasta Finans” for våre kunder.

Etter mange års samarbeide kjenner Nasta Finans anleggsbransjen, kundene og kvaliteten på produktene. Vår felles målsetting er å tilby markedets beste finansieringsløsning for deg.

Ta kontakt med din lokale representant i Nordea for gunstig låne- eller leasingfinansiering:

Nordea E-post Telefon Ansvarsområde
Hilde Varem hilde.varem@nordea.com 90069973 Troms og Finnmark
Jan Erik Sliper jan.erik.sliper@nordea.com 90255899 Rogaland
Camilla Elvhaug camilla.elvhaug@nordea.com 41238973 Agder-fylkene, Sogn og Fjordane, Hordaland, Østfold, Hedmark og Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold
Svein Helge Rafteseth svein.helge.rafteseth@nordea.com 41675052 Møre og Romsdal
Tor Taksgaard tor.taksgaard@nordea.com 41449377 Trøndelag og Nordland

Leasing

Hva er leasing og hva er fordelene med en slik finansieringsform?

Leasing gir bedriften konkurransefordeler

Leasing betyr leie og passer for investeringer i drifts- og anleggsmaskiner. Ordningen gir bedriften mulighet til å disponere et effektivt og moderne maskinpark, uten å belaste egenkapitalen unødig.

Leasing betyr i praksis at Nasta Finans kjøper og eier driftsmidlene etter spesifikasjoner fra bedriften. Du får full bruksrett til utstyret mot å betale en månedsleie i en avtalt periode, normalt 3 – 5 år. Leiebeløpet utgiftsføres fortløpende og er fradragsberettiget i skatteregnskapet. Vi avskriver driftsmidlene.

Fordeler ved leasing

  • Inntil 100% finansiering
  • Frigjør driftskapital
  • Forenkler innbytte til nytt utstyr
  • Bedrer likviditeten og gir større økonomisk handlefrihet
  • Objektet utgjør normalt sikkerheten
  • Leien kan tilpasses bedriftens sesongmessige inntektssvingninger

Etter utløpt leieperiode kan du velge:

  • å fortsette leieforholdet til lavere leie
  • å kjøpe utstyret og overta eiendomsretten
  • eller si opp avtalen og levere utstyret tilbake

Hva kan leases?

Alle drifts- og anleggsmidler kan leases om de kan skilles ut som en egen enhet og har en annenhåndsverdi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search