VIltervedlikehold

Er du og maskinen din klare for vinteren?

Vintersesongen står for døren. For sikker drift anbefaler at det gjennomføres vintervedlikehold av maskinen og at følgende punkter særlig sjekkes.

1. Strømkilde.
Er batteri(ene) testet og ok? Er batteripolene og hovedstrømkablene fri for irr og i orden? Har du strømtyver (utstyr som trekker strøm kontinuerlig), er det viktig at du bruker hovedstrømbryteren i kuldeperioder.

2. Diesel
Har du tanket vinterdiesel? Er tanken drenert daglig? Er dieselfilter skiftet forskriftsmessig? Følger du renslighetskravene ved forannevnte tre punkter?

3. Frostvæske
Kanskje er det byttet en slange siden sist vinter og etterfylt vann. I så fall er det viktig at du sjekker frostvæskeinnholdet (grader) i kjølesystemet. Husk at gammel frostvæske gir redusert virkning og kan skade motorblokken.

4. Olje
Bruk kun foreskreven vinterolje etter fabrikkens anbefalinger. Feil type olje kan gi starttreghet.

5. Motor
Har du sjekket innsprøytingsdysene? Er tenningstidspunktet riktig? I særlig kalde strøk anbefaler vi deg å bruk motorvarmer for å skåne motoren.

6. Oppvarming
Vær nøye med å følge maskinens varmkjøringsprosedyre om vinteren.

7. Smøring
Smøring bør foregå om ettermiddagen eller ved arbeidsdagens slutt om vinteren. Da er det en gunstigere temperatur på de komponenter som skal smøres.

Les også Vintervedlikeholdsartikkelen Knut Gaarde skrev i Anlegg & Transport

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search