Maskinvedlikehold

1. Føreren må lese seg opp på instruksjonshåndboka, slik at man forstår hvordan maskinen fungerer.

2. Kontroller maskinen visuelt for skader, løse bolter, lekkasjer. Reparer eller gi beskjed om eventuelle feil eller mangler.

3. Kontroller alle væskenivåer. Etterfyll med fabrikantens anbefalte væsker.

4. Kontroller vannutskillere.

5. Kontroller maskinens sikkerhetsutstyr.

6. Kontroller maskinens instrumentering, skjermer og kontrollpanel, med spesiell fokus på varsellys og maskinens sikkerhetssystemer som f.eks. alarm/varsling for hk-feste. Kontroller øvrige lys, manøvreringsanretninger, seter og setebelte.

7. Varmkjør maskinen etter fabrikantens anbefalinger.

8. Før du går hjem: Parker maskinen på en sikker måte. La motoren/turbo kjøle seg ned før den stoppes (i cirka 5 minutter). Fyll opp dieseltank hvis mulig. Rengjør understell. Lås alle dører og lukk deksler før maskinen forlates.

9. Fører bør bruke øko-modus, som automatisk balanserer motorturtall, oljemengde og dreiemoment. Dette for å hjelpe maskinen til å opprettholde produksjonsnivået og samtidig øke drivstoffeffektiviteten.

10. Riktig dekktrykk vil redusere rullemotstand, redusere syklustider, forlenge dekkenes levetid, redusere driftskostnadene og øke drivstoffeffektiviteten.

Flere råd om vedlikehold og maskinhold kan du også få ved å melde deg inn i vår førerklubb: www.nastadriver.no

Knut Gaarde, mai 2016  – første gang publisert i Nasta Nytt 2016.

Skriv en kommentar

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Begynn å skrive og press Enter for å søke