Utslippsfri anleggsmaskin

«Jeg var selv skeptisk til å begynne med.
Men det går! Det går bra!»

Det funker!

Utslippsfri anleggsmaskin
Utslippsfri anleggsmaskin

Utslippsfrie anleggsmaskiner – det funker!

Andreas Johansson er ansatt hos det svenske firmaet Holth Entreprenad AB, men har i drøyt et halvt år vært innleid hos Steen & Lund AS til prosjektet «Norges første utslippsfrie anleggsplass», midt i Oslo sentrum.

Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten som oppgraderer Olav Vs gate, og for første gang gjennomfører et prosjekt med utslippsfrie maskiner.

Maskinfører Johansson har vært med fra prosjektet i Olav V’s gt. startet, og har vært fast maskinfører på Zeron ZE160LC, en 18 tonns utslippsfri gravemaskin utviklet av Nasta Spesialproduksjon i Larvik. Maskinen er utleid til Sørby Utleie AS, som videre har inngått konsesjonsavtale på leie av maskiner med Bymiljøetaten.

«Pilotprosjektet i Olav Vs gate, som er det første med mål om å være utslippsfritt, gir nyttige erfaringer videre, både for entreprenører, nettselskap, kommuner og maskinleverandører. Vi er stolte over å være med på en omstilling av hele bygg og anleggsbransjen, og dette prosjektet har gitt oss gode erfaringer som vi kan bruke videre. Vi er avhengig av at alle aktører kommuniserer godt og spiller på lag, og Oslo Kommune gleder seg til fortsettelsen», sier prosjektleder i Bymiljøetaten Vibeke Maria Giil.

Det er mange og ulike meninger om utslippsfrie maskiner. Derfor er det interessant å høre hva maskinføreren selv mener etter drøyt 6 måneder bak spakene?

«-Det funker!» smiler Johansson, som innrømmer at han var skeptisk til prosjektet og maskinen. «Det har gått veldig bra. En må bare planlegge for å arbeide litt annerledes en vanlig!».

Når vi besøker sjåføren har maskinen nesten 1 200 timer, og det er Andreas som har hatt kontrollen over spakene hele tiden. «Det har ikke vært noe tull med maskinen utover det jeg selv er skyld i», presiserer Andreas. Prototypen som ble benyttet i starten hadde en enklere kabelløsning. Da var det et par ganger hvor kabelen ble beltet over. Det som hente da var at kabelen falt ut, og maskinen stoppet automatisk. Det kostet oss kanskje 5-10 minutter, men det har altså aldri vært kabelbrudd.

Nå er maskinen byttet, og maskinen som går på området i dag har en løsning der kabelen er festet til beltene. Selve kabelen er lokalisert i en egen container med selvdreven trommel. Dette gjør at maskinføreren kan arbeide uten å bekymre seg om kabelen. «Nå er jeg så vant til å ha kabel, så om jeg nå skal kjøre dieselmaskin kommer jeg fortsatt til å agere som om den har kabel», ler Andreas.

Nasta sine to tekniske sjefer, Knut Gaarde og Aksel Bonstad, har sammen med Nils Olav Haukaas vært sterkt involverte i utviklingen av de utslippsfrie anleggsmaskiner som Nasta AS tilbyr. Når det gjelder vedlikehold og generell drift er det svært liten forskjell mellom en elektrisk og en dieseldrevet anleggsmaskin.

Teknisk sjef Aksel Bonstad forklarer at «det viktigste er å holde øye med nivåene på hydraulikkolje og kjølevæske. Det daglig vedlikehold er tilnærmet likt. All nødvendig informasjon finner man på skjermen inne i maskinen. Inne i maskinen er det derimot ikke likt. Her er det viktigste det visuelle ettersynet. Nasta AS sin tekniske avdeling gir full support på de utslippsfrie Zeron maskinene».

De utslippsfrie maskinene fra Nasta er et resultat av år med forskning. Aksel og Knut – og resten av forskningsteamet hos Nasta AS, er avhengig av tilbakemeldinger fra maskinførere som Andreas for å kunne utvikle maskinene videre. Maskinen som Andreas kjører har et system kalt PeakShaver+ – et registrert varemerke hos Nasta.

«PeakShaver+ systemet er bygd på en kombinasjon av batteri og strømtilførsel. Maskinen kan gå på batteri i ca. 1/2 time med full effekt. Dette gjør det mulig å belte maskinen mellom ulike strømpunkter, eller flytte og laste opp maskinen de gangene det trengs transport til neste prosjekt. Når den er tilkoblet strøm bruker den også batteriet, men da for å avlaste ved strømtopper. Fra kabel tas det da ut 60 % av det maskinen trenger, mens resten hentes fra batteriet», forklarer Knut Gaarde.

Tilbake til Andreas Johansson: Hva mener maskinføreren er de største fordelene ved å kjøre elektrisk?
«Den største forskjellen er lyden for både de på utsiden og for meg. Dessuten blir arbeidsplassen renere. Jeg slipper å passe på dieselmåler og bestilling av tankbil. Dessuten er jo dette fremtiden – det blir ganske kult å si til folk om 30-40 år at jeg var en av de første som renoverte en hel gate med elektriske maskiner. Det er litt spennende!».

Helt ærlig: Ville du valgt elektrisk igjen om du kunne velge fritt?
«Absolutt! Det funker jo! Til de som er skeptiske: Dere får mene hva dere vil, men jeg ønsker dere alle velkommen til fremtiden. Prøv selv, og du vil oppleve at det går bra!! Jeg har kjørt den i 6-7 måneder og snart bygget en hel gate», avslutter Andreas før har igjen finner sin plass bak spakene.

 Vil du vite mer om våre utslippsfrie anleggsmaskiner?
Ønsker du å prøvekjøre eller få et godt tilbud på en utslippsfri anleggsmaskin?
Følg oss i sosiale medier

se video

Kundehistorier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search