Delvator AB blir del av Nasta-gruppen
Delvator AB blir del av Nasta-gruppen

Delvator AB blir del av Nasta-gruppen

Det ble den 6. oktober 2020 inngått avtale mellom svenske Delcea AB og norske Sørenco AS om at sistnevnte overtar 100 % av aksjene i Delvator AB med virkning fra oktober 2020.

Delvator AB importerer, markedsfører, selger og utfører service på anleggsmaskiner fra Hitachi Construction Machinery. Bedriften har 40 egne ansatte, og et landsdekkende nettverk av servicepartnere. Totalomsetningen i Sverige regnskapsåret som ble avsluttet i april 2020 (avvikende regnskapsår) var SEK. 336 mill.

Sørenco AS eier fra tidligere Nasta AS (med datterselskapet Kiesel Norge AS) og Nasta Utleie AS. Nasta AS importerer Hitachi anleggsmaskiner til Norge på linje med Delvator AB i Sverige. Selskapet innehar også andre importagenturer innen anleggsbransjen, deriblant rammestyrte dumpere fra Bell Equipment. Nasta-gruppen omsatte i 2019 for NOK. 1.250 mill.

Kommentar fra Tom Johansen, adm. direktør i Nasta AS

”Delvator AB har vært en god Hitachikollega for Nasta i mer enn 20 år. Med bra resultater og fornøyde kunder nyter selskapet, deres eiere og ansatte stor respekt blant Hitachiforhandlerne i Europa. Når Delvator AB nå blir en del av Nasta-gruppen vil vi bestrebe oss på å videreføre den gode jobben som er gjort i Sverige over mange år.

Det betyr mye for oss at samtlige ansatte blir med på den spennende ferden videre. Kunden vil møte samme selger, og maskinene vil fortsatt bli behandlet og skrudd på av dyktige karer som kan kundebehandling og Hitachi. Vår erfaring er at motiverte ansatte gir det beste grunnlaget for sunn drift. Fornøyde ansatte som sørger for den beste kundebehandlingen vil sikre at Delvator fortsetter sin gode utvikling på veien mot høyere markedsandeler. Jeg har en god følelse”. 

Kommentar fra Christer Arvidson, tidligere VD og eier av Delvator AB

”Vi er stolte av at Delvator AB, siden virksomheten ble etablert i 1986, har utviklet seg til å bli en betydningsfull aktør i det svenske markedet for anleggsmaskiner. Engasjerte og dyktige medarbeidere har gjennom hele perioden sørget for sunn vekst, god kontroll og fornøyde kunder. Hitachi har vært et godt agentur for Delvator AB, og et tusentall anleggsmaskiner er solgt siden Delvator startet med import av Hitachi i 1996. Veksten har vært spesielt bra de siste årene, og det forventes en videre vekst i markedet for anleggsmaskiner i Sverige.

Når vi nå, på grunn av generasjonsskifte, velger å selge, så er det betryggende at en bunnsolid og anerkjent aktør som Nasta-gruppen overtar stafettpinnen. Nasta har lykkes godt i Norge, og deler Delvator sitt mål om å levere de beste kundeløsningene.

Nastas och Delvators samlede ressurser vil være et godt fundament for en framgangsrik utvikling av Hitachiagenturet i Norge og Sverige. Vi er sikre på at eierskiftet vil være til beste for firmaet, våre ansatte og for mange fornøyde Hitachi-eiere. Jeg benytter anledningen til å takke for 34 fantastiske år med Delvator, og ønske dere alle lykke til videre!”

Følg oss i sosiale medier
Kundehistorier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search