Møt Robert Vollan – avdelingslederen hos Øksnevad vgs som brenner for anleggsteknikk-faget

«Bell dumperne har fungert svært godt.»

Robert Vollan, avdelingsleder hos Øksnevad vgs.

Øksnevad vgs - Anleggsfag
Bell dumpere hos Øksnevad videregående skole
Bell dumper på verksted hos Øksnevad videregående skole

Bell dumpere i flertall på Øksnevad videregående skole

Møt Robert Vollan – avdelingslederen som brenner for anleggsteknikk-faget.

Anleggsteknikk er en yrkesfaglig utdanning på 2 året på videregående skole. Går du første år på bygg- og anleggsteknikk kan du velge deg videre til anleggsteknikk. Etter det kan man velge seg inn på 8 ulike retninger, som anleggsmaskinførerfaget, banemontørfaget, fjell-og bergverksfaget også videre. I dag er det seks ulike landslinjer for anleggsteknikk faget i Norge; Fauske, Kirkenes, Os, Sam Eyde, Solør og Øksnevad. Etter disse to årene på skole, fortsetter normalt elevene i godkjente lærlingsbedrifter i en periode på to år.

Men hvordan foregår undervisningen på skolene? Hvordan er fasilitetene og hvilke maskiner har elevene som opplæringsverktøy? Vi tok turen til Øksnevad videregående skole i Kleppe kommune, sør for Stavanger. På denne skolen jobber Robert Vollan. Robert er avdelingsleder for anleggsteknikk-faget og har vært ansatt ved skolen siden 2003. Da begynte han som kontaktlærer, ble senere verkstedsleder og nå er han altså avdelingsleder ved skolens anleggsteknikk-linje. Men hans erfaring med bransjen startet lenge før det: «Jeg begynte som mekaniker, og gikk på mekaniker linja i Fauske. Første jobben var i gruve og det har vært en svært verdifull erfaring å ha med seg. Etter noen år på verksted etter det, jobbet jeg ute hos entreprenør med blant annet mange år i tunnel. Så søkte jeg meg til teknisk fagskole, og etter det søkte jeg til læreryrket og her har jeg altså vært siden 2003».

Avdelingslederen trives godt i jobben, men dagene er ganske travle og varierte. «Vi har et tett og godt samarbeid med de andre landslinjene. Anleggsteknikk er jo et bredt fag. Hvor for eksempel maskinfører nå kun er en, av totalt 8 retninger, man kan velge å gå videre med. Så mye har endret seg. Vi får jo læreplanen fra Utdanningsdirektoratet og forholder oss til den. Totalt er det 60 elever på anleggsteknikk og 30 på mekaniker-linjen. I tillegg har vi også anleggsgartnerfaget her. Når det gjelder kjønnsfordelingen så har det vært ganske stabilt i de siste årene, med par jenter i hver klasse».

Men å holde en skole med alt av utstyr og maskiner på en slik linje både koster og krever sitt. Avdelingslederen bruker tid på innkjøp i samarbeid med de andre skolene: «Det viktigste for oss er jo pris. Store innkjøp går jo selvfølgelig på offentlig anbud. Det er jo en dyr utdanning, som koster mye å gjennomføre og holde vedlike for skolene. Det er så mye bra med denne skolen, men vårt sterkeste kort er nok at vi er en landslinje og at vi har finansielle muskler til å holde en slik maskinpark som vi har i dag. Det er jo heldigvis kombinert undervisningsmateriell for både maskinførerfaget og for mekanikerfaget – så det overlapper hverandre. Dessuten har vi jo servicevogn som er ute i felten og skrur. Det er nok dem mest populære aktiviteten blant mekanikerne her» smiler Vollan.

Etter en liten kjøretur fra skolens undervisningsområde, ligger test-området til skolen. Her, i et gammelt grustak, er maskinene til enhver tid samlet, med unntak av anleggsmaskinene som ikke står på skolens verksteder og får pleie. Vi tar turen sammen med Vollan og maskinselger i Nasta, Bjarne Bøe for å se dette undervisningsområdet på nærmere hold. Og det er virkelig en meget respektabel maskinpark med en stor rang av dumpere, hjullastere, gravemaskiner, en doser og en traktorgraver.

På anleggsteknikk er undervisningen så vidt i gang etter sommeren når vi er på besøk. «Denne uken, og to uker til, når elevene er nye så har vi de klassevis her. Da får de instruktiv opplærling på maskinene og de får dokumentert opplærling på småutstyret. Så starter vi turnus, da er 5 elever på dette øvingsområdet, 5 elever ved vårt andre øvingsområde på Øksnevad og 5 som er ute i bedrift sammen med en lærer. Vi har for eksempel ikke sprenging her på området, så det må gjøres ute i bedrift. Så på normale dager så er det altså 5 elever og en lærer på plass her. I begynnelsen er det jo mengdetrening først og fremst, som å kjøre litt masse fra A til B og lignende. Etter hvert får de også forsøkt seg på tomtegraving og diverse andre øvelser».

I tillegg til pris, er det også andre faktorer som betyr mye, når man kjøper inn anleggsmaskiner til undervisning. «Det viktig at vi har tilgang til materiell til verksted, men også at det tilbys kursing og opplæring. Det har fungert veldig godt. Mitt inntrykk av Nasta er jo at dere er veldig på tilbudssiden. I dag er blant annet 4 av 6 dumpere her Bell og det er vi godt fornøyd med. Bell dumperne har fungert svært godt. Dessuten er det jo ikke så mange konkurrenter heller innen denne klassen. Vi har jo også Fleetm@tic på dem og kan jo da følge med på alt. En dag trodde jeg systemet var spinn hakkende galt – men da hadde de kjørt dumperen opp hit til skolen – så jaggu stemte det likevel» ler avdelingslederen. «Verktøyet er jo meget fint med hensyn til feilmeldinger og service. Det er klart at vi ikke bruker det like aktivt som i en bedrift, men det kan jo være nyttig for elevene også å kunne følge med på forbruk og lignende».

Det er ingen tvil om at engasjementet hos Vollan er høyt: «Jeg er jo stolt av anleggsavdelingen og landslinjene. Det er jo det som er blitt hjertebarnet mitt. Vi har jo meget fine lokaler og fasiliteter. Dessuten har vi svært kompetente folk her. De siste årene har det vært dobbelt så mange søkere i forhold til det vi har plass til, så de som går ut herfra er tydelig svært gode ambassadører og markedsfører oss godt videre. Det synes jeg er veldig, veldig bra her på anleggsavdelingen» avslutter han med et smil.

Lyst til å vite mer om Bell dumpere?
Ønsker du å prøvekjøre eller få et godt tilbud på en dumper? 
Følg oss i sosiale medier

Se video

Kundehistorier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search