Nasta Spesialproduksjon hos Arriva Shipping AS

«Vi har hatt Hitachi-maskiner på båt siden 2010
og det hadde vi ikke om vi ikke var fornøyde!»

Jarle Matre, hovedeier
Arriva Shipping AS

Arriva Shipping AS
Arriva Shipping AS
Arriva Shipping AS
Arriva Shipping AS
Arriva Shipping AS
Nasta Zircular hos Arriva Shipping AS
Zircular fra Nasta

Hitachi fungerer godt som båtmaskin hos Arriva Shipping AS

Nullstilling av båtmaskiner for miljø og økonomi hos rederiet.

Ølen i Rogaland har en lang tradisjon for nettopp redere og rederier. Til å være en så liten by har det alltid vært mange rederier i området. Vi tar turen til en av dem: Arriva Shipping AS.

I vinter fikk nemlig et av deres fartøyer, Nordbris, en «ny» ZX890 ombord. Maskinen var en nullstilt Hitachi, ombygget ved Nasta Spesialproduksjon i Larvik. Dette var første maskinen som fikk varemerket Zircular by Nasta. Den gamle maskinen som ble løftet av skipet, er nå hos Nasta i Larvik og gjennomgår en nullstilling før den etter hvert skal tilbake på båt.

Vi møter hovedeier Jarle Matre, som så og si er vokst opp på båt. Selskapet har offisielt 50 års jubileum i år. Det var hans bestefar som startet firma og nå er det altså tredje generasjon som driver selskapet videre. Første båten i firmaets historie hadde en Brøyt ombord og det er en rekke båter som har kjørt for rederiet i løpet av de siste tiårene. Historien er lang og imponerende. «Vi har i grunn alltid holdt på med båter med maskin – eller såkalte selv-lossere. I dag har omtrent alle våre båter gravemaskin ombord. Vi har testet litt ulikt, men vi har funnet ut at det er dette vi ønsker å satse på. Det er mye mer effektivt. Iallfall slik som maskinene er nå. Det fungere!»

Totalt på både sjø og land er det mellom 170-180 ansatte i selskapet. Som regel har man to maskinførere per båt. «Vi losser jo gjerne i et strekk og da er det gjerne fra 7 om morgenen til 11 om kvelden. Ofte lastes det opp til 7 000 tonn på det meste. Så da blir vi nødt til å ha to maskinførere ombord. Mange av båtene går med tømmer og da både losser og laster vi selv – så de maskinene får jo dobbelte av timer sammenlignet med andre. Så det er klart det blir mange timer på disse maskinene ja – men også på maskinførerne».

Det er en god og stabil gjeng med ansatte, men det er også viktig for eieren selv å holde på de gode folkene: «Vi betaler jo godt, da vi er avhengig av å ha dyktige folk. Men ikke minst så opplever jeg at de fleste trives i vårt system. Det ligger nok litt i genene fra flere generasjoner tilbake at vi skal ta vare på folk. Og det er klart at har man godt utstyr så er det enklere å holde på gode folk også» nikker Jarle. Den gamle maskinen som sto på Nordbris og som nå er under ombygging var meget godt brukt. Som regel går ikke maskinene like lenge før de skiftes ut.

«Det er klart at vi burde muligens skiftet ut denne maskinen før- og langt i fra alle vi skifter ut er like utslitte som denne fra Nordbris. Det er noe vi lærer av underveis. Det er jo ikke til å unngå at båtmaskiner har en mye hardere bruk og slitasje på grunn av miljøet de går i. Nå kjenner vi jo heldigvis godt disse Hitachi-maskinene. Og de fungerer godt».

«Servicen er selvfølgelig det viktigste for oss. Nå har vi jo både et godt samarbeid med Nasta og får i tillegg god oppfølging av Haugsland her i området – så det er vi veldig fornøyde med. De hiver seg rundt både natt og dag. Og det, kombinert med den lange erfaringen Nasta har med å bygge båtmaskiner, gjør at vi nå fortsetter med Hitachi. Det er jo imponerende holdbarhet på dem, med tanke på hva de utsettes for»

Dette er ikke første Hitachi maskinen i firmaet. I dag er det totalt 7 maskiner (i størrelse orden ZX890 til ZX490) i rederiets flåte. Jevnt over går maskinene mellom 18 000 og 20 000 timer før de skiftes ut. Til tross for at maskinen er nylig levert er Teknisk sjef Paul Helland hos Arriva Shipping, positiv til den nye maskinen: «Det er litt tidlig å si noe konkret om hvordan nettopp denne maskinen har fungert siden vi ikke har fått så mange driftstimer enda. Men, det vi opplever er at Nasta har gjort en grundig jobb med å nullstille maskinen, slik at vi, antar at denne maskinen vil ha en tilsvarende levetid som en ny.»

Paul Helland, har også en klar filosofi bak det å nullstille maskiner på denne måten: «Arriva Shipping har flere strategiske mål om å være med på å redusere belastningen på miljø i tråd med det samfunnsansvaret alle rederiet er forpliktet til å ta, og i denne sammenhengen er det Rederiets ønske om å innføre størst mulig grad av sirkulær økonomi i driften som er utslagsgivende. Derfor har selskapet en klar plan med å nullstille maskiner fremover, fordi dette er både bra for miljøet og medfører gode økonomiske intensiver for rederiet. Denne kombinasjonen er det ikke gitt at skal være mulig med en maskin av denne typen, men med egne tanker om utrustning av maskiner, kombinert med anbefalinger fra Nasta har vi sammen kommet frem til en bestykning og utrustning av nye maskiner som gjør at vi på et senere tidspunkt kan tillate oss å vurdere en nullstilling av maskiner når den ellers er moden for utskiftning» bekrefter Helland.

Matre tillegger at det ikke bare er maskinene ombord som «resirkuleres, men også selve skipene: «De er også et miljøaspekt ved det hele. Det er jo helt klart bærekraft å ta vare på gamle ting. Derfor gjør vi mye for å bevare både båter og utstyr lengst mulig. Selvfølgelig må vi jo hele tiden vurdere hva som er realistisk også. Men å skrote båtene fordi de er gamle etter 20 år er jo galskap. Dette er jo båter som er fullt fungerende i sikkert 20 år til. Så det å bygge om, reparere og vedlikeholde utstyret er ikke noe nytt for oss her i Arriva. For dette er jo båter som er skikkelig laget og vi har vedlikehold dem godt».

Og Helland samtykker: «Drivkraften i dette er todelt, på den ene siden er Arriva Shipping opptatt av sirkulær økonomi, der vi ikke ser det som bærekraftig med en «bruk-og-kast» mentalitet. Vi ønsker å resirkulere dersom mulig, gjenbruk er undervurdert på slike maskiner mener vi. På den andre siden medfører dette ikke bare et bedre miljøregnskap, det er også en økonomisk oppside ved å nullstille en maskin med det bruksmønsteret vi har på mesteparten av våre fartøyer. Derfor tror jeg i denne sammenhengen, at det er det unike samarbeidet vi har med Nasta, som gjør et slikt prosjekt mulig, og vi tror at dette kan være aktuelt å gjennomføre på flere maskiner fremover i tid. Historisk sett har vi hatt et langt samarbeid med Nasta, der vi har hatt mulighet til å erfare deres vilje til å levere både kvalitet og god service. Dette samarbeidet har over tid utviklet et svært godt tillitsforhold som vi eksempelvis ser at bærer frukter med prosjektet med nullstilling av gravemaskin til vårt fartøy Norbris. Slik jeg opplever samarbeidet med Nasta den siste tiden har dette samarbeidet styrket det gjensidige nytte-forhold mellom Arriva Shipping som kunde og Nasta som leverandør, det vil jeg karakterisere som et perfekt og ønsket kunde leverandørforhold, som vi ønsker å bygge videre på» avslutter han.

Her finner du vårt maskinutvalg
Ønsker du et godt tilbud?
Følg oss i sosiale medier
Kundehistorier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search