Nasta som lærlingbedrift

Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. En ting er i hvert fall sikkert – det vil alltid være behov for flere dyktige folk!

Nasta har stort sett alltid hatt lærlinger i bedriften. Frem til nylig har dette vært anleggsrelaterte mekanikerlærlinger, men i 2017 ble Jessica Holm Gramstad første lærlingen ansatt i logistikkavdelingen. Logistikksjef Sissel Ohrvik Johannessen røper at Jessica vil få mulighet til å jobbe som logistikk-medarbeider etter endt læretid, med oppgaver innenfor innkjøp og lager.

«Jessica er helt klart en god ressurs for bedriften. Hun jobber veldig variert slik at hun får alle muligheter til å videreutvikle seg internt. Hun blir vår nye «supervikar», sier Sissel stolt. «Først må jeg si at jeg kunne ikke hatt en bedre arbeidsplass! Jeg elsker at jobben er variert, og at jeg får være med på alt. Det siste året har jeg vært innom nesten alle avdelinger i bedriften», sier Jessica fornøyd.

Hvert år leverer Nasta materiell til bruk i undervisningen på Thor Heyerdahl videregående skole. Firmaet har blant annet bidratt med en ny Hitachi ZX85US-5, samt pc-verktøy for feilsøking av maskinen. Det blir også levert diverse brukte komponenter for demontering og montering. Ekstra hyggelig var det at nettopp en av elevene ved denne skolen, Adrian Austad, ble Norgesmester i anleggsmaskiner under årets yrkes-NM.

Elevene bruker maskinen som opplæringsstasjon for montering av utstyr som hk-feste, rotortilt, lys osv. I tillegg jobber elevene med feilsøking på maskinen, der læreren planter feil som elevene kan finne gjennom bruk av pc-verktøyet for feilsøking. «Det er viktig for oss at elevene holder seg oppdatert på nytt og moderne utstyr slik at de er best mulig forberedt for arbeid», sier Ivar Ekenes, ansvarlig for mekanikerlærlinger og verksmester i Nasta Larvik.

«I starten av hvert skoleår er jeg ute og sonderer terrenget etter nye talenter. Jeg holder tett kontakt med elever og lærere og får på den måten et godt grunnlag for å tilby utplassering til den rette når tiden er inne. Og som lærebedrift tilfører vi hele tiden ny kompetanse – jeg er ofte ute og «snoker» etter nye elever. Det er viktig for meg å finne de beste slik at Nasta også i fremtiden vil være det beste valget for anleggsmaskinkundene», forteller Ivar.

Per i dag har bedriften tilsammen 5 lærlinger i arbeid. To av disse holder til i Larvik på henholdsvis logistikk og verksted. «Vi ønsker å gi ungdommer mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og ofte ender det med fast ansettelse hos oss. Fra lærling til ansatt er god og effektiv rekruttering», presiserer Lasse Kaupang, leder for ettermarked i Nasta.

Eirik Skreosen er en av lærlingene som etter 3 år på skolebenken har kommet fra Arendal til Larvik. «Jeg angrer ikke et sekund på at jeg tok læretiden her. Utrolig mange trivelige folk, både kolleger og sjefer sombehandler meg godt selv om jeg bare er lærling», sier Eirik.

Jessica og Eirik stortrives i jobbene og er fornøyd med Nasta som arbeidsgiver. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og de kan begge tenke seg å fortsette i bedriften etter endt lærlingperiode.

Ved å utdanne egen arbeidskraft får vi styrket Nasta-organisasjonen gjennom kontinuerlig læring. Lærlinger og medarbeidere settes på prøve, mens Nasta gjør en god gjerning – som også er lønnsom!

Kundehistorier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search