Produktsjef, Ole Kristian Skauan hos Nasta

«Vi setter stor pris på at Solør VGS har
Bell ledd-dumpere i undervisningen!
Det gjør meg stolt at de valgte oss igjen.»

Ole Kristian Skauan
Produktsjef Bell dumpere

Rammestyrt dumper Bell B20E
Reidar Flermoen, avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk i Våler
Produktsjef, Ole Kristian Skauan hos Våler voderegëmde
Maskinselger Morten Haraldsen og serviceleder Rune Berg Olsen
Produktsjef, Ole Kristian Skauan
Våler på Solør Videregående skole

Seks stk. nye Bell 6×6-dumpere til bygg- og anleggsteknikk på videregående skoler

Produktsjef, Ole Kristian Skauan hos Nasta, er tydelig på hvorfor dette er egnede maskiner til skolebruk.

Bygg- og anleggsteknikk-landslinjene

Fordelt over seks forskjellige skoler, gikk i 2022 ut med et offentlig nasjonalt anbud for å supplere deres leddstyrte dumpere. Nasta vant anbudet og har i løpet av 2022 og 2023 levert ut seks Bell leddstyrte dumpere, av Bell B20E.

Bygg- og anleggsteknikk, en yrkesfaglig retning på videregående skole, handler om å utvikle grunnleggende kompetanse innenfor bygg og vedlikehold av bygninger, anlegg, veier, vann- og avløpsinfrastruktur og annen infrastruktur.

Landslinjene er fordelt over seks forskjellige skoler

Sam Eyde – Blakstad, Kirkenes, Fauske, Os, Øksnevad og Solør, gikk i 2022 ut med et offentlig nasjonalt anbud for å supplere deres eksisterende leddstyrte dumpere. Nasta vant anbudet og har levert ut seks Bell leddstyrte dumpere, modelltype B20E. Samtlige med 6×6-konfigurasjon. Maskinene kommer i tillegg til Bell B25E som skolene har fra før av. Også levert av Nasta ved forrige anbudsrunde.

Egnede maskiner til skolebruk

Produktsjef, Ole Kristian Skauan hos Nasta, er tydelig på hvorfor dette er egnede maskiner til skolebruk: «Bell B20E mener jeg er en svært egnet ledd dumper i opplæringsøyemed, da det er den minste 6×6-ledd-dumperen, men er fortsatt lik å kjøre som sine større «søsken». Da lærer man å kjøre stor ledd-dumper også, men trenger ikke stort utstyr for å laste den – og den tar mindre plass. Vi setter stor pris på at skolene har Bell ledd-dumpere i undervisningen! Det gjør meg stolt at de valgte oss igjen».

Programfagene skal gi elevene kompetanse

Vi slår av en prat med Reidar Flermoen, avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk i Våler på Solør Videregående skole.
«Da vi landet på Bell, i tillegg til at vi har Bell fra før av og noen Hitachi-maskiner, så håper jeg å videreutvikle samarbeidet med Nasta. Ikke minst med tanke på anleggsmaskinmekanikerelever som etter hvert blir lærlinger, at vi kan jobbe enda tettere og bedre sammen, sier han. Som et ledd i denne prosessen arrangerte Nasta Lillestrøm nylig fagdag for avgangselevene av maskinførere på Våler».

Flermoen forklarer videre at programfagene også skal gi elevene kompetanse i å bruke digitale verktøy og vurdere hvordan miljø- og klimaendringer påvirker bygg- og anleggsbransjen. Videre skal programfagene bidra til at elevene følger kravene i regelverket ved bruk av produkter og i arbeid innen bygg- og anleggsteknikk. Linja går over vg1, vg2 og kan, eksempelvis bygges videre på som anleggsmekaniker under vg3.

«Felles for de seks maskinene er at de vil gå på såkalte uteprosjekter og øvingsområder, gjerne sammen med knuseverk, i opplæring av anleggsmaskinførere. Samtlige av dumperne er utstyrt med lys på taket som indikerer om fører har på seg sikkerhetsbelte, eller ei. Dette som en del av skolenes fokus på HMS og riktig opplæring, avslutter avdelingslederen i Våler».

Les mer om Bell B20E her
Ønsker du et godt tilbud?
Følg oss i sosiale medier
Kundehistorier
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search